Meny

Välkommen till Öresundsklassrummet

Öresundsklassrummet arbetar gränsöverskridande med lärande för hållbar utveckling inom skola och andra lärandemiljöer i Öresundsregionen. Vi bygger nätverk och erbjuder kommuner, skolor och pedagogiska verksamheter kompetensutveckling inom hållbar utveckling.

Senaste från vår blogg

Handlekompetence, fortrolighed og åbenhed overfor andre sprog og kulturer

I Öresundsklassrummet lærer og samarbejder elever på tværs af Øresund med fokus på dansk og svensk kultur, sprog og virkelige problemstillinger omkring regionens bæredygtige udvikling. I 2015 har 900 danske…

Läs mer

Det Blå Paketet inom Öresundsklassrummet

Svømmeblære och Simblåsa Utbildning och kunskap i det hållbara samhället har aldrig varit så aktuellt som nu. För att barn och unga, men också vuxna, ska kunna göra medvetna val…

Läs mer

Brevet som bekräftade att EU-kommissionen lyssnat på våra Klimatambassadörer

Sommaren 2015 fick en av Öresundsklassrummets medarbetare, Ane Jørgensen ett brev vars innehåll vi kanske inte hade vågat hoppas på. Brevet var från Europakommissionens generaldirektorat för miljö och refererade till…

Läs mer