Meny

Vi skal generelt være meget bedre til at lade børn undervise børn

I forbindelse med Klimaambassadørernes præsentation spurgte Öresundsklassrummet Max Ulrich Larsen, som er souschef på Tove Ditlevsens Skole, hvad han fik ud af dagen og hvordan man kan bringe sådanne forløb i spil ift. den resterende del af skolen.

Vi er en byskole, så for os ligger det ikke til højrebenet at man tænker klima og bæredygtighed ind i undervisningen, så det vi får ud af sådan et forløb som Klimaambassadøruddannelsen, er at vi som skole får skabt nogle refleksioner på skolen, hvor vi kan komme rigtig langt. Hvis vi får skabt refleksioner om klima og bæredygtighed helt nedefra – altså med de små elever, så tror jeg, at det følger eleven resten af skolegangen. Der blev i dag sagt, at det er dem (eleverne) som vi skal have fat i for det er dem, der skal bringe det videre. Måske skal der undervises mere i at fremtidssikre en gruppe unge mennesker til at bringe ting videre, hvor det så til sidst bliver til mere end bare refleksioner.

Vi er en klimaskole og vi prøver hele tiden at sætte det på dagsorden. Det her forløb er interessant for os, da vi på vores skole snakker meget om affaldssortering og det er ikke mega attraktivt for børn i 5.-7. klasse at arbejde med affaldssortering, men hvis vi nu fik de unge med til at lave sådanne forløb så refleksionerne skabes nedefra, så sagde eleverne i dag, at det ville engagere dem. Så det handler om at sætte nogle refleksioner i gang, der senere hen fører til handling. Derudover kan det i sig selv være mere spændende, at der kommer en gruppe som er Klimaambassadører, og som er med til at facilitere en undervisning, hvor det er svært for voksne at engagere eleverne i emnet.

Vi skal generelt være meget bedre til at lade børn undervise børn – altså at f.eks. Klimaambassadørerne fra vores skole kan gå ned og lave nogle forløb for mindre elever. Derudover skal vi som voksne lade være med at tro på at sådanne forløb kan ramme bredt.

öresundsklassrummet21

At engagere børn politisk
I forbindelse med præsentationen af skoledelen var det interessant, fordi den gruppe gik ind og blandet det sammen med noget pædagogik. Jeg blev spurgt direkte om, hvad en skole er for mig, og det prøvede jeg at forklare og bagefter spurgte jeg, hvad skole er for dem. De siger, at for dem handler skolen om fremtiden, og vi har en betydning for deres fremtid, og de synes man generelt skulle være bedre til at lytte til børn og unge. Det er jo interessant nok og det kan man jo give dem ret i, og derfor skal vi måske være bedre som skole til at oversætte at der er noget politisk som skal ned i børnehøjde, så de behov og krav der skabes ikke kun er en voksenting, som føles fremmed for eleverne.

På min skole er vi i gang med områdefornyelse og dermed i gang med at forny området omkring skolen, og der sidder jeg med i et kommunaludvalg, men der har vi ikke inviteret børn eller unge med fra skolerne i det udvalg. Eleverne siger jo i dag at det måske kunne være udviklende, hvis de bliver hørt på en mere formel måde. Så ud fra dagen fornemmede jeg, at børn egentlig godt gider sidde med der hvor der træffes udviklingsbeslutninger i nogle processer.

Kulturmødet
Det interessante i det her forløb er jo at det er to lande der mødes om nogle ting, de kan være fælles om. Det er spændende at se, at eleverne har en interesse i det og de har en interesse i at videregive nogle ting i børnehøjde til voksne, så det kan jeg rigtig godt lide ved elevernes præsentationer.

Det spændende i præsentationen af den kulturelle røde tråd er jo at få iværksat noget, som er et samarbejde mellem os og f.eks. Skåne eller Malmø, som ikke er økonomisk bundet op, men som er politisk forankret, som giver en frihed til at man kan komme på tværs af Sundet meget nemmere. Så pointerede eleverne, at der er nogle sproglige barrierer som jeg synes er pinligt. Hvordan kan det lade sig gøre at vi ikke forstår hinanden, når man i Danmark er forpligtet til at skulle undervise i nordiske sprog?

Max Ulrich Larsen, souschef på Tove Ditlevsens Skole

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *