Meny

”Är det möjligt att höja priset på kött och sänka priset på grönsaker i offentliga verksamheter och på så sätt få människor att äta mer klimatvänligt?”

Klimatambassadörerna träffar politiker i Köpenhamn 22 oktober 2015

Denna inte helt enkla fråga var en av ett flertal viktiga frågeställningar som politikerna möttes av från våra Klimatambassadörer. Dialogmötet i Köpenhamn hade planerats och förberetts noga under hela hösten och var en del i utvalda elevers utbildning som Klimatambassadörer. Politikerna hade redan fått ta del av frågorna, föräldrar informerade och eleverna förberett sig noggrant under hela hösten.

IMG_1212

Kläder, elektronik och mat

De olika frågeställningarna var indelade i tre huvudområden: klädkonsumtion, elektronikkonsumtion och livsmedelskonsumtion. Uppdraget som sådant kom från Öresundskomiteen och dess utskott för miljö, klimat och grön tillväxt. Under hösten arbetade 24 danska och svenska Klimatambassadörer från årskurs sju med hur vi kan åstadkomma en mer hållbar konsumtion i Öresundsregionen och därmed bidra till minskade utsläpp av växthusgaser. De förberedde olika förslag till lösningar, övningar och planerade en utställning.

IMG_1146

Krav på aktiva politiker

Inför mötet gjordes också en kort film där en rad Klimatambassadörer pratade direkt till politikerna om varför de här frågorna är så viktiga för deras generation. Gemensamt är att barnen har en mogen insikt om att det faktiskt handlar om deras framtid och att något måste göras nu. Ett frågeformulär hade också utarbetats med uppmaning om att politikerna skulle förbereda sig och vara aktiva på mötet. Klimatambassadörerna ansvarade också för att genomföra och leda själva mötet. De var indelade i tre grupper som representerade de tre huvudområdena, kläder, elektronik och mat. Varje grupp redovisade också en film de gjort på sitt område, hade en muntlig dragning med frågor och övningar till politikerna.

IMG_1118

Professionellt genomfört

Inget hade lämnats åt slumpen inför detta viktiga möte. Förutom allt förberedande arbete träffades ambassadörerna redan på morgonen innan själva mötet med politikerna skulle äga rum. En generalrepetition genomfördes för att träna på dialogen och vässa presentationerna. Det skarpa mötet genomfördes på ett mycket proffsigt sätt. Efteråt menade politikerna att utbildningen av Klimatambassadörer verkligen är viktig och att de hade lärt sig mycket av mötet. Inte minst tack vare att de fick ta ställning till en rad frågor genom de olika värderingsövningarna, som också skapade intressanta diskussioner.

IMG_1221

Uppdraget till eleverna formulerades med tanke på klimattoppmötet COP21 i Paris i november/december 2015.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *