Meny

Arkiv: Omvärldsbevakning

Sök pengar till skolprojekt!

Öresundskomiteen har avsatt sammanlagt 200 000 DKK till Öresundsregionala projekt i 2014, som kan bidra till att skapa mötestillfällen, språkförståelse och utbildning över Öresund. Skolprojekt kan söka ekonomiskt stöd med…

Läs mer

Når skolan upp till läroplanens mål om lärande för hållbar utveckling?

Lärande för hållbar utveckling debatterades i Sveriges riksdag 14 januari. Hillevi Larsson (S) vill se ökade resurser till Skolverket för att bättre kunna stödja skolor att arbeta med hållbar utveckling….

Läs mer

Interpellationsdebatt 14 januari

Den 14 januari är det interpellationsdebatt i riksdagen om skolans roll för att främja lärande för hållbar utveckling. Hillevi Larsson (S) har skrivit en interpellation riktad mot utbildningsminister Jan Björklund…

Läs mer