Meny

Den 4 april blev arton nya Klimatambassadörer färdigutbildade

Inför en stor publik den 4 april på Ungdomens Hus i Malmö presenterade vårens klimatambassadörer sina förslag på lösningar till uppdraget: Hur kan vi som unga i Malmö bidra till att uppnå FN:s Globala mål?

Under våren har ungdomar från fyra av Malmös högstadieskolor deltagit i Klimatambassadörsutbildningen; Pilbäcksskolan, Kirsebergsskolan, Sorgenfriskolan och Slottsstadens skola. När programmet startade den 16 februari överlämnade Frida Trollmyr, kommunalråd i Malmö Stad, ett uppdrag till dem som löd Hur kan vi som unga i Malmö bidra tll att uppnå FN:s Globala mål? Efter uppdragsöverlämningen har sex träffar med informationsinhämtning, workshops, studiebesök och arbete med förslag tagit vid.

Pausaktivtet med pilbågsskytte den 31 mars.

Under de sex träffarna fick ungdomarna besöka Torup och lära sig om biodiversitet och bi-odling, Västra Hamnen för hållbar stadsplanering och marina frågor, besöka Kretseum och Vita bussarna på Malmö Museer, göra en hållbar konsumtionsvandring på Emporia och lära sig om social hållbarhet. De sista utbildningstillfällena användes till att arbeta fram förslag på lösningar på uppdraget.

Klimatambassadörerna kom fram till fyra olika förslag på lösningar. En grupp föreslog att de skulle starta en förening i Malmös skolor som arbetar med jämställdhet och jämlikhet. Ett annat förslag som arbetades fram var en vandring för unga längs med ribban där information om mikroplaster och djurs rättigheter skulle ges. Den tredje gruppen presenterade ett förslag om att binda ihop alla Malmös parker genom gröna gator, på så sätt skulle biltrafiken begränsas och gröna oaser skapas för Malmöborna och den biologiska mångfalden. Den sista gruppens förslag handlade om effektivare resursanvändning, där huvudförslaget var att de ville initiera ett företag eller organisation som tar fram förpackningar gjorda av nedbrytbart material (t.ex. alger) som kan ersätta dagens plastförpackningar.


Till hösten startar en ny omgång
och utbildning av Klimatambassadörer, hör av er till Josef Bergknut på Malmö Museer om du eller din skola är intresserad av att delta: josef.bergknut@malmo.se

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *