Meny

Det Blå Paketet inom Öresundsklassrummet

Svømmeblære och Simblåsa

Utbildning och kunskap i det hållbara samhället har aldrig varit så aktuellt som nu. För att barn och unga, men också vuxna, ska kunna göra medvetna val och ställningstaganden måste de ha kunskap om ekologiska, ekonomiska och sociala samhällsfrågor. Arbetet med projektet Öresundsklassrummet syftar till att ge kunskap och insikt i just detta. Dock utanför de ordinarie klassrummen. Vi kallar metoden för marinpedagogik, undervisning ”hands on”.

Billede-23-10-2015-11.45.29

Havet känner inga gränser

Allt vi gör inom Öresundsklassrummet är gränsöverskridande i bokstavlig mening. Det vill säga verksamheten bedrivs på båda sidor om Öresund, men i gemensamma projekt och övningar. Därför jobbar vi alltid med grupper som består av danska och svenska elever och deras lärare.

Snorkel-1-bla-pakke

Blå samarbetspartners

Vi jobbar även gränsöverskridande när det gäller samarbetspartners inom Det Blå Paketet: Øresundsmiljøskolen, Øresundsakvariet, Den Blå Planet, Malmö Museer och SEA-U. Representanter från de här aktörerna är alltid med vid våra undervisningstillfällen. SEA-U är ett marint kunskapscenter med marin hållbar utveckling som grund. SEA-U arbetar bland annat för att göra Öresund till ett modellområde för ett hållbart hav – ett s.k. biosfärområde enligt UNESCO:s intentioner. Det gör de tillsammans med bl.a. Malmö stad och World Maritime University. Spännande att följa och helt i linje med våra intentioner.

Öresund – verklighetens klassrum

Öresund är också spelplanen för det vi kallar Det Blå Paketet. Blått som havet. Öresund och dess marina miljö angår oss alla. Vattnet, djur, fiskar och annat levande känner inga gränser; allt i havet är integrerat och måste behandlas med respekt. Öresund är av många anledningar perfekt som ett verklighetens klassrum.

Billede-23-10-2015-12.19.22

Vi följer eleverna under fyra år

Den undervisning och de övningar vi gör i ”verkligheten” är planerade och integrerade i elevernas vanliga undervisning i skolan. Olika aktiviteter genomförs i regi av våra samarbetspartners. Förutom de rent ekologiska och biologiska kunskaperna om livet i Öresund bygger projektet även på interaktion, språk- och kulturförståelse över gränserna – hela det hållbara samhället med andra ord. Hösten 2015 har vi två klasser som vi följer under fyra år, från årskurs sex till och med nio.

Under 2016 kommer Det Gröna Paketet att startas. Upplägget är detsamma som Det Blå Paketet, med den skillnaden att fokus ligger på natur, miljö och klimat på land.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *