Meny

Det er afgørende for vores fælles fremtid, at eleverne tilegner sig viden om emnet ”bæredygtig udvikling”

Thomas Bisgaard, som er afdelingsleder på Husum skole og deltager i Öresundsklassrummets rektorcirkel, reflekterer i nedenstående blogindlæg om betydningen af at deltage i netværket og hans udbytte heraf. 

På Husum skole vil vi gerne medvirke til at understøtte et tæt samarbejde og en god dialog mellem skoler i Øresundsregionen. Og netop derfor valgte vi at fortsætte det gode samarbejde med de øvrige skoler i Öresundsklasserummet, i forlængelse af det foregående elev-lærer forløb.

Vi havde stor glæde af forløbet mellem skolerne i vores region og vi vurderede derfor, at det var helt naturligt, at vi fortsatte.

I gruppen af rektorer mødes vi med jævne mellemrum for at drøfte aktuelle vinkler på ”Hållbar utveckling”, hvilket er medvirkende til, at vi fastholder et kontinuerligt fokus på bæredygtighed i en dansk/svensk skolekontekst.

På møderne får vi lejlighed til at drøfte visioner og strategier for undervisningsforløb både i folkeskoleregi, men også i forhold til læreruddannelsen. Og samtalerne viser, at problematikkerne er identiske trods landgrænse- og kulturforskellighed, så mere forskellige er vi altså heller ikke! Så det er ganske givet, at vi ved et tæt interregionalt samarbejde kan inspirere hinanden til meningsfyldte initiativer på hele uddannelsesområdet.

På Husum skole ser vi med alvor på den opdragende effekt af at undervise vores elever i bæredygtig udvikling, på tværs af klassetrin. Det er afgørende for vores fælles fremtid, at eleverne tilegner sig viden om emnet ”bæredygtig udvikling” og evner til at omsætte denne viden til konkret handling, for på den måde at sikre en mere miljøbevidst fremtid.

Thomas Bisgaard, afdelingsleder Husum Skole 

Husum skole arbejder på at blive en affaldsfri skole. På billedet ses et bud på, hvordan affaldet kan sorteres bedre.

Husum skole arbejder på at blive en affaldsfri skole. På billedet ses et bud på, hvordan affaldet kan sorteres bedre på skolen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *