Meny

Elever tager medejerskab for fremtidens bæredygtige by

Hvordan får vi børn og unge i København til skabe fremtidens bæredygtige by? Hvordan sikrer vi at de bliver den næste bæredygtige generation af borgere? 

På Energi- & Vandværkstedet arbejder eleverne hands-on med energi- og vandforsyning i fortid, nutid og fremtid, altid set i et bæredygtighedsperspektiv. Dét betyder at eleverne bliver i stand til at tage ansvar for deres eget energi- og vandforbrug, og lærer at tage medejerskab for at skabe fremtidens CO2-neutrale og klimatilpassede by. Med andre ord er Energi- & Vandværkstedet med til at uddanne Generation Bæredygtig i København.

 Autentiske læringsrum skaber livslang læring

Energi- & Vandværkstedet er en eksperimenterende miljøskole som har til huse i et nedlagt vandværk i Valby. Her kan folkeskoleelever i Hovedstadsområdet opleve innovativ hands-on undervisning i unikke og autentiske læringsrum. De autentiske læringsrum er netop dét der gennem oplevelser og leg er med til at skabe en livslang læring. Læringsrummene er bygget op til hands-on aktiviteter, og er autentiske i forhold til at afspejle samfundets virkelige problemstillinger. Her kan eleverne møde den fagfaglige verden og blive klogere på hvordan det de lærer i skolen, skal bruges i faglig sammenhæng ude i virkeligheden. Det er eksempelvis her eleverne kan kravle igennem et kæmpe toilet og undersøge Københavns kloaksystem for at blive klogere på, hvorfor den tekniske infrastruktur er meningsfuld og nødvendig for en bæredygtig by.

Politiske klimaplaner formidles hands-on

For børn og unge er kendskab til og viden om teknokratiske kommuneplaner ikke altid en selvfølgelighed. Ikke desto mindre er elevernes ejerskabsfølelse en forudsætning for at kunne skabe fremtidens bæredygtige by. Derfor uddanner Energi- & Vandværkstedet børn og unge til at tage medejerskab for fremtidens København på miljø- og forsyningsområdet. Med udgangspunkt i Københavns Klimaplan om at gøre København CO2-neutral i 2025, samt Københavns Klimatilpasningsplan, kan elever få medejerskab til byens grønne målsætninger på Energi- & Vandværkstedet. De politiske planer sættes i børnehøjde, så eleverne kan relatere det de lærer til deres hverdag og det samfund, de er demokratiske medborgere i. På den måde opnår eleverne samfundsforståelse og handlekompetencer, der gør dem i stand til at tage ansvar for egen adfærd og være medskabere af et bæredygtigt København.

E&V klimaplan

Fotograf: Jørgen Ebbesen
Elever udvikler demokratiske handlekompetencer, ved at arbejde med bæredygtig byudvikling i fremtidens CO2-neutrale København.

 Innovationsprocesser inspirerer

Med udgangspunkt i innovations- og designprocesser med didaktiske elementer fra både INDEX Design To Improve Life og LEGO Serious Play, har Energi- & Vandværkstedet fokus på udviklingen af innovationskompetencer. Eleverne arbejder innovativt med at få nye ideer til løsninger på fremtidens miljø- og klimaproblemer. De bygger prototyper af deres ideer og tester dem af, og anvender en 3D printer til at designe eksempelvis små vindmøllevinger. Eleverne lærer her vigtigheden af at turde prøve nye løsninger, inden for energi- og vandforsyning, og får på den måde medejerskabet for de politiske klima- og miljømålsætninger ind under huden.

 Høj fagfaglighed i udskolingen

På Energi- & Vandværkstedet arbejder vi på at understøtte skolernes Fælles Mål for undervisningen, både tværfagligt og fagfagligt. Med udgangspunkt i naturfag, matematik og historie kan eleverne lære om vigtigheden af energi- og vandforsyning og eget ressourceforbrug. Med udgangspunkt i geografi, fysik og biologi kan eleverne desuden få en fagfaglig, virkelighedsnær og samfundsrelevant undervisning, som understøtter de faglige krav til elevernes afgangsprøver.

 Om Energi- & Vandværkstedet

Energi- & Vandværkstedet er en innovativ miljøskole, der drives i et samarbejde mellem Miljøtjenesten i Københavns Kommune og HOFOR. Det primære fokus er undervisning til folkeskoleelever fra 0.-10. klasse i HOFORs forsyningsområde. Energi- & Vandværkstedet faciliterer dog også innovative processer, og afholder efter- og videreuddannelseskurser inden for naturfagsdidaktik og Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Endelig fungerer Energi- & Vandværkstedet som videnscenter, og udbyder vidensdeling i form af foredrag og rundvisninger.

Se mere på: www.energiogvandvaerkstedet.dk eller

http://www.groen.kk.dk/alt-om-os/aktivitetssteder/energiogvand

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *