Meny

Besök Energi- & Vandværkstedet i Köpenhamn

På Energi- & Vandværkstedet kan skolelever få arbeta hands-on med energi- och vattenförsörjning i dåtid, nutid och framtid. Bland annat genom att besöka Köpenhamns avloppssystem.

Energi- & Vandværkstedet är en experimenterande lärmiljö i Köpenhamn där grundskolelever får kunskap om vår energi- och vattenförbrukning. Lärcentret erbjuder unika och autentiska miljöer som är uppbyggda för avspegla samhällets verkliga problemställningar. Energi- & Vandværkstedet vill bidra till att framtidens generation har förmåga att ta hållbara beslut och göra hållbara val.

E&V toilet

Fotograf: Jørgen Ebbesen
En tur genom jättetoaletten ger ökad förståelse till varför Köpenhamns tekniska infrastruktur är viktig och nödvändig.

Autentiska lärrum skapar livslångt lärande

På Energi- & Vandværkstedet erbjuder kan eleverna stifta närmare bekantskap med själva ämnesområdet och fördjupa sig i hur det som de lär sig i skolan ska användas inom det här området ute i verkligheten. Här kan eleverna t.ex. få kravla sig igenom en jättestor toalett och undersöka Köpenhamns avloppssystem för att förstå varför det behövs och krävs en teknisk infrastruktur för en hållbar stad.

 Politiska klimatplaner förmedlas hands-on

För barn och ungdomar är det inte någon självklarhet att man har kännedom och kunskap om byråkratiska kommunplaner. Men elevernas känsla av medansvar är icke desto mindre en förutsättning för deras demokratiska fostran. Energi- & Vandværkstedet utbildar därför barn och ungdomar till att känna medansvar för framtidens Köpenhamn när det gäller miljö och försörjningstjänster. Med utgångspunkt i Köpenhamns klimatplan om att göra staden Köpenhamn koldioxidneutral fram till 2025 samt Köpenhamns klimatanpassningsplan kan elever få medansvar för stadens gröna målsättningar på Energi- & Vandværkstedet. De politiska planerna har anpassats till ett barnperspektiv, så att eleverna kan relatera det de lär sig till sin vardag och det samhälle där de är demokratiska medborgare. På så sätt uppnår eleverna samhällsförståelse och handlingskompetenser som gör att de kan ta ansvar för sitt eget beteende och vara med och skapa ett hållbart Köpenhamn.

E&V klimaplan

Fotograf: Jørgen Ebbesen
Elever utvecklar handlingskompetens inom demokrati och delaktighet, genom att arbeta med hållbar stadsutveckling i framtidens koldioxidneutrala Köpenhamn.

 Innovationsprocesser inspirerar

Med utgångspunkt i innovations- och designprocesser med didaktiska inslag från såväl INDEX Design To Improve Life och LEGO Serious Play fokuserar Energi- & Vandværkstedet på utvecklingen av innovationskompetenser. Eleverna arbetar innovativt med att hitta nya idéer till hur man kan lösa framtidens miljö- och klimatproblem. De bygger prototyper utifrån sina idéer och testar dem, och använder en 3D-skrivare för att konstruera t.ex. små väderkvarnsvingar. Här lär eleverna sig hur viktigt det är att våga prova nya lösningar inom energi- och vattenförsörjning och får på sätt integrerat ett medansvar för de politiska klimat- och miljömålsättningarna.

 Hög ämnesrelevans för grundskolans sista år

På Energi- & Vandværkstedet arbetar vi med att stödja skolornas gemensamma mål för undervisningen, både ämnesövergripande och ämnesinriktat. Med utgångspunkt i naturvetenskapliga ämnen, matematik och historia kan eleverna lära sig hur viktigt det är med energi- och vattenförsörjning och den egna resursförbrukningen. Sett till geografi, fysik och biologi kan eleverna dessutom få en ämnesinriktad, verklighetsnära och samhällsrelevant undervisning som är till hjälp för ämneskraven i elevernas slutprov.

 Om Energi- & Vandværkstedet

Energi- & Vandværkstedet är en innovativ miljöskola som drivs i samarbete mellan Miljøtjenesten i Köpenhamns kommun och vatten- och energiföretaget HOFOR. Primärt fokus ligger på undervisning av grundskoleelever från klass 0 till 10 i HOFOR:s verksamhetsområde. Energi- & Vandværkstedet främjar också innovativa processer och håller fort- och vidareutbildningar när det gäller de naturvetenskapliga ämnenas didaktik och utbildning för hållbar utveckling. Slutligen fungerar Energi- & Vandværkstedet som kunskapscenter och erbjuder kunskapsspridning i form av föredrag och rundvisningar.

Se mer på: www.energiogvandvaerkstedet.dk eller

http://www.groen.kk.dk/alt-om-os/aktivitetssteder/energiogvand

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *