Meny

Hållbar utveckling och lärande

Vad betyder lärande för hållbar utveckling? Är det insikt om frågeställningarna? Att man har svaren, eller att man börjar funderar över frågeställningarna och låter sig engageras på det ena eller andra sättet?

Definitionen på hållbar utveckling är i alla fall officiellt fastslagen: ”hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina.” Hållbar utveckling innebär också att de ekonomiska, sociala och miljömässiga delarna i hållbarhetsbegreppet är integrerade och därmed förutsättningar för varandra. Man skulle kunna säga att det är en lika tydlig som komplicerad ekvation. Vi känner till de olika leden i ekvationen och får med gemensam ansträngning pröva oss fram mot ett förhoppningsvis så rätt, eller rättvist, svar som möjligt.

”Overshoot day” är den dag som infaller i augusti då jordens resurser teoretiskt är förbrukade. Vårt jordklot räcker alltså inte till och det stora problemet är att den här dagen infaller tidigare och tidigare för varje år som går.

Detta är vår spelplan för lärandet om hållbar utveckling. När det gäller våra ungdomar som ”går i” Öresundsklassrummet måste vi förhålla oss till framtiden utifrån deras spelplan. Vad vill de med sina liv? Vilka värderingar har de? Hur ser de på framtiden? Vad är viktigt? Det handlar om att lära sig att lära på ett nytt sätt, särskilt då för lärare och skolledare och vi andra som driver lärandeprojekt. Det kanske inte går att lösa gamla problem med gamla föreställningar. Ett öppet sinne och nya vinklar är en bra början för lärandet.