Meny

Inspirationsseminarium: Hur gör vi barn och unga i Malmö delaktiga i stadens utveckling?

På tisdagseftermiddagen den 29 april anordnade Öresundsklassrummet en ”release-fest” för den nya Urban X-guiden, på Ungdomens hus i Malmö. Guiden är riktad både till lärare och tjänstemän och ger handfasta tips på hur barn och unga kan bli mer delaktiga i stadsplanering.

Seminariet lockade en blandad skara, bestående av bland annat stadsplanerare, tjänstemän, lärare och studenter, intresserade av om barn och ungas delaktighet i stadsplanering. Deltagarna kom från hela Öresundsregionen, Malmö, Köpenhamn, Lund och Helsingborg. Under eftermiddagen fick de höra Joëlle St-Laurent, arkitekt på stadsfastigheter, berätta om den metod och guide som Urban X tagit fram för att involvera barn och unga i stadsplanering. Hon berättade att barnen delaktiga i Urban X lärt sig mycket om stadsplanering och arkitektur och kunde se på sin stad med nya ögon. Projektet gav också barnen möjlighet till inflytande över stadens planprocesser även om detta är en del som kan förbättras. För stadsplanerarna i Malmö stad gav arbetet ett konkret verktyg att få in barnens perspektiv. Lärare i publiken vittnade om vikten av att just få lov att presentera arbetet för stadsplanerare och politiker.

Under dagen höll även Vlora Makolli från EIM, Engagerad i Malmö, ett föredrag om sina erfarenheter av att som ung malmöbo vara med och utveckla Rosens röda matta i Rosengård 2010. När Vlora och hennes tjejkompisar var 16 år anställdes de inom Ung i sommar med att skapa ett testarrangemang på en framtida aktivitetsyta i Rosengård där både tjejer och killar skulle ha kul och känna sig välkomna. Undersökningar har nämligen visat att aktivitetsytor och det offentliga rummet till stor del används mest av killar och detta ville Malmö stad skapa en motvikt till. Resultatet blev en klättervägg, en scen och en interaktiv musikanläggning i Rosengård som nyttjas till stor del både av tjejer och killar. Vlora Makolli och tjejerna som var med och tog fram aktivitetsytan startade efter projektet gruppen Engagerad i Malmö på eget initiativ. En grupp av 8 unga kvinnor som strävar efter att förändra och påverka viktiga frågor i samhället.

Seminariet avslutades med en brännande diskussion kring hur går vi från pilotprojekt till permanenta lösningar för involvera barn och unga i hållbar stadsutveckling? Det blev ett intressant samtal om drivkrafter hos de som äger stadsutvecklingsprocesserna, om demokratiaspekter i staden, och hur man skapar en varaktig länk mellan skola och myndigheter.

Seminariet anordnades i samarbete med Tangma LEARNING, ett samarbetsprojekt mellan Malmö stad och staden Tangshan i Kina med fokus på kompetensutveckling inom hållbar stadsutveckling och hållbart lärande.

Ladda ner Urban X-guiden

Läs mer om Rosens Röda Matta här

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *