Meny

Klimaambassadørerne til Øresundskomiteen – “Vi vil gerne have, at I lytter mere til børn og unge”.

En Øresundskomité med børn og unge, en bæredygtig skole med egenproduceret mad og energi, økologisk skolemad og flere muligheder for møder mellem danske og svenske elever. Öresundsklassrummets klimaambassadører præsenterede mange kreative forslag til en bedre Øresundsregion for Øresundskomiteens miljøudvalg den 9. maj.

Rummet var ladet med spændt forventning, da politikere, elever, lærere, pædagoger og embedsmænd fra Øresundsregionen var samlet på Kalvebod Naturskole i København for at lytte til klimaambassadørernes forslag til en mere bæredygtig Øresundsregion for børn og unge. Mange af eleverne håbede, at politikerne ville lytte og tage deres forslag til sig.

– Jeg vil gerne have, at politikerne lytter. De har mulighed for at gøre en by mere miljøvenlig, hvis de vil, sagde Alex Krnjajic fra Söderkullaskolan i Malmö.

Et af elevernes forslag var, at der skal oprettes en Øresundskomité med børn og unge, som skulle have mulighed for at påvirke udviklingen i Øresundsregionen, også uden for skolens verden.

– Det er vigtigt, at børn bliver hørt. Børn har mange gode ideer, som de bidrage med, og det er godt med en komité med både svenske og danske elever, så vi kan udrette noget i fællesskab og lære af hinanden, sagde Nadia Abdigani Aidid fra Tove Ditlevsens Skole i København.

Nesrin Residovska fra Söderkullaskolan i Malmö og Mathilde Ehlerts Naerbout fra Husum Skole i København forbereder præsentation om Øresundskomité med børn og unge.

Nesrin Residovska fra Söderkullaskolan i Malmö og Mathilde Ehlerts Naerbout fra Husum Skole i København forbereder præsentation om Øresundskomité med børn og unge.

Et andet forslag fra eleverne var at øge mulighederne for, at danske og svenske elever mødes og samarbejder gennem eksempelvis skolerejser over Sundet og fælles aktiviteter.

– Hvis man begynder at samarbejde og lære hinanden at kende allerede som børn, så er det lettere f.eks. at tage et job i det andet land, når man er voksen, og samarbejde omkring fælles projekter i fremtiden, mente Sacha Meyer Nielsen, Söderkullaskolan, Malmö.

Eleverne ønskede også, at alle skoler i Øresundsregionen skal servere gratis økologisk skolemad.

– Jeg synes, politikerne skal vedtage, at vi skal have gratis skolemad i Danmark præcis ligesom i Sverige, og at den skal være helt økologisk på alle skoler i Øresundsregionen. Det er bedre for miljøet og for børnene. Vi slipper ikke noget forurening ud i naturen, og vi får mad med mere næring, som giver os energi til skolearbejdet, sagde Alma Hauge Stvanav fra Husum Skole i København.

Dialog om økologisk skolemad mellem Isabella Joines og Hazna Adil Ali fra Kirsebergsskolan og Finn Lauritzen, direktør for Øresundskomiteen samt Katarina Erlingsson, regionalrådsmedlem (C) i Region Skåne.

Dialog om økologisk skolemad mellem Isabella Joines og Hazna Adil Ali fra Kirsebergsskolan og Finn Lauritzen, direktør for Øresundskomiteen samt Katarina Erlingsson, regionalrådsmedlem (C) i Region Skåne.

Efter elevernes præsentationer udspandt der sig en dialog mellem politikerne og eleverne, hvor man diskuterede elevernes forslag.

Katarina Erlingsson, regionalrådsmedlem (C) i Region Skåne, var positiv over for mange af de forslag, som eleverne havde. Hun mente, at det var en god idé med en Øresundskomité for børn og unge. Hun var også positiv over for gratis økologisk skolemad til alle elever i Øresundsregionen og flere muligheder for skolerejser på tværs af Sundet.

– Svenske og danske elever foretager skolerejser over Sundet allerede i dag, men vi kan blive bedre på dette område, give flere elever denne mulighed og øge samarbejdet mellem skolerne. Men hvis det skal blive muligt, så er det ikke nok, at Øresundskomiteen synes, det er vigtigt; vi skal også påvirke andre lokalpolitikere i regionen, så de forstår betydningen af det her, sagde Katarina Erlingsson.

Også Niels Bjerrum, lokalpolitiker (S) i Københavns Kommune, var positiv over for flere muligheder for, at elever fra begge sider af Sundet kunne mødes, og mente, at forslaget om gratis økologisk skolemad var godt.

– Det er smart at finansiere skolemad over skattesystemet, så bliver det et stabilt system. På langt sigt er det noget, som betaler sig, sagde Niels Bjerrum.

Maud Wall, lærer på Kirsebergsskolan

Maud Wall, lærer på Kirsebergsskolan

Maud Wall, lærer på Kirsebergsskolan, synes, at arbejdet med Øresundskomiteens opgaver har været givtigt for både hende selv og eleverne.

– Eleverne har fået mere viden om bæredygtig udvikling, og de er blevet bedre til at fremføre deres synspunkter. Det her er jo mere realistisk end at lave en præsentation i klasselokalet, her kommer der politikere og lytter til eleverne. Det har været inspirerende at se, hvor dygtige de er blevet til at fremføre, hvad de mener, sagde Maud Wall.

Elevernes præsentationer 

Gruppen for økologisk skolemad havde fremstillet en model, der viste, at når maden er god og velsmagende, så kasserer eleverne ikke maden, men hvis den ikke er god, så bliver meget smidt ud. På billedet fra venstre Rasmus Welin, Kirsebergsskolan, Andreas Hedegård Jensen, Tove Ditlevsens Skole, Ella Karpinski, Kirsebergsskolan, Isabella Joines, Kirsebergsskolan og Hazna Adil Ali, Kirsebergsskolan.

Gruppen for økologisk skolemad havde fremstillet en model, der viste, at når maden er god og velsmagende, så kasserer eleverne ikke maden, men hvis den ikke er god, så bliver meget smidt ud. På billedet fra venstre Rasmus Welin, Kirsebergsskolan, Andreas Hedegård Jensen, Tove Ditlevsens Skole, Ella Karpinski, Kirsebergsskolan, Isabella Joines, Kirsebergsskolan og Hazna Adil Ali, Kirsebergsskolan.

 

Økologisk skolemad

Gruppen for økologisk skolemad stod for den første præsentation og indledte med at kræve, at samtlige elever i Øresundsregionen skal have gratis økologisk skolemad. De fremførte endvidere, at hver enkelt skole burde have et madråd, hvor eleverne sammen med skolekantinen får lov at bestemme, hvad der skal serveres på skolen, og de mente, at hvis man serverer god mad, som eleverne kan lide, så vil der blive mindre madspild, og eleverne vil bedre kunne koncentrere sig om skolearbejdet.

Gruppen for en bæredygtig skole fremførte, at man med egenproduceret energi på skolen såsom vindkraft og solceller både kan beskytte miljøet og spare penge. På billedet fra venstre: Tore Bach Holmegård, Tove Ditlevsens Skole, Aleksandra Pawlikowska, Kirsebergsskolan, Petra Diko, Söderkullaskolan, Ajla Burmic, Söderkullaskolan og Amirha El Hussein, Kirsebergsskolan.

Gruppen for en bæredygtig skole fremførte, at man med egenproduceret energi på skolen såsom vindkraft og solceller både kan beskytte miljøet og spare penge. På billedet fra venstre: Tore Bach Holmegård, Tove Ditlevsens Skole, Aleksandra Pawlikowska, Kirsebergsskolan, Petra Diko, Söderkullaskolan, Ajla Burmic, Söderkullaskolan og Amirha El Hussein, Kirsebergsskolan.

Bæredygtig skole

Havde mange forslag til en mere bæredygtig skole. Blandt andet mente man, at skolerne skulle forsynes med egenproduceret fornybar energi, og at alle elever skal lære at sortere affald. Gruppen foreslog endvidere, at man skulle dyrke grøntsager på skolen, for at børnene kan komme tættere på naturen og lære at producere deres egen økologiske mad, som så kan anvendes i skolekantinen. De ville også have dyr på skolen for at komme tættere på naturen.

Fritidsgruppen fremstillede en model, der viste den ideelle by, hvor der er masser af grønne arealer midt i byen, hvor børnene kan mødes. På billedet fra venstre: Sille Tulla Olsen, Tove Ditlevsens Skole, Nesrin Residovska, Söderkullaskolan, Nadia Abdigani Aidid, Tove Ditlevsens Skole, Robert Jensen, Söderkullaskolan, Alex Krnjajic, Söderkullaskolan, Emma Madsen, Husum Skole og Mathilde Ehlerts Naerbout, Husum Skole.

Fritidsgruppen fremstillede en model, der viste den ideelle by, hvor der er masser af grønne arealer midt i byen, hvor børnene kan mødes. På billedet fra venstre: Sille Tulla Olsen, Tove Ditlevsens Skole, Nesrin Residovska, Söderkullaskolan, Nadia Abdigani Aidid, Tove Ditlevsens Skole, Robert Jensen, Söderkullaskolan, Alex Krnjajic, Söderkullaskolan, Emma Madsen, Husum Skole og Mathilde Ehlerts Naerbout, Husum Skole.

Bæredygtig Fritid

Fremførte, at Øresundskomiteen burde tage mere hensyn til børn og unges perspektiv og foreslog, at man skulle oprette en Øresundskomité med børn og unge. Det ville også give svenske og danske elever mulighed for at mødes og samarbejde omkring fælles visioner for Øresundsregionen. Gruppen iscenesatte, hvordan et møde i denne komité kunne tage sig ud. Under mødet fremhævede de, at børn burde have flere muligheder for at færdes ude i naturen i deres fritid.

Med sin model ville gruppen illustrere den kulturelle røde tråd mellem de to lande, som de mente var, at mange unge i Øresundsregionen har adgang til naturområder. På billedet fra venstre: Jasmina Wierzbicka, Söderkullaskolan, Mohammed Abuwafta, Kirsebergsskolan, Izabella A. M. Korman Hansen, Tove Ditlevsens Skole, Sascha Meyer Nielsen, Söderkullaskolan, Morten Erik Aalborg Pelch, Husum Skole og Liljan Hamade, Söderkullaskolan.

Med sin model ville gruppen illustrere den kulturelle røde tråd mellem de to lande, som de mente var, at mange unge i Øresundsregionen har adgang til naturområder. På billedet fra venstre: Jasmina Wierzbicka, Söderkullaskolan, Mohammed Abuwafta, Kirsebergsskolan, Izabella A. M. Korman Hansen, Tove Ditlevsens Skole, Sascha Meyer Nielsen, Söderkullaskolan, Morten Erik Aalborg Pelch, Husum Skole og Liljan Hamade, Söderkullaskolan.

Den kulturelle røde tråd

Fremførte, at de ønsker flere muligheder for, at elever på begge sider af Sundet kan mødes. Primært ønskede man bedre muligheder for skolerejser på tværs af Sundet og mulighed for at deltage i fælles aktiviteter. Blandt andet foreslog man, at svenske elever kunne få mulighed for at deltage i et større dansk idrætsarrangement for unge, som afholdes hvert år i København. Ved at lære hinanden at kende på begge sider af Sundet mente eleverne, at det ville blive lettere at tage job i det andet land som voksen og lære hinandens sprog.

 

Se også filmen om forløbet her 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *