Meny

Klimatambassadörerna till Öresundskomiteen – ”Vi vill att ni ska lyssna mer på barn och unga”.

En Öresundskomitee med barn och unga, en hållbar skola med egenproducerad mat och energi, ekologisk skolmat och fler möjligheter till möten mellan danska och svenska elever. Öresundsklassrummets klimatambassadörer presenterade många kreativa förslag för en bättre Öresundsregion för Öresundskomiteens miljöutskott den 9 maj.

Det var spänd förväntan i rummet när politiker, elever, lärare, pedagoger och tjänstemän från Öresundsregionen samlades på Kalvebod naturskole i Köpenhamn för att lyssna på klimatambassadörernas förslag om en mer hållbar Öresundsregion för barn och unga. Många av eleverna hoppades att politikerna skulle lyssna och ta till sig av deras förslag.

– Jag vill att politikerna ska lyssna. De har möjlighet att göra en stad mer miljövänlig om de vill, sade Alex Krnjajic från Söderkullaskolan i Malmö.

Ett av elevernas förslag var att det ska bildas en Öresundskomitee med barn och unga som skulle få möjlighet att påverka utvecklingen i Öresundsregionen även utanför skolvärlden.

– Det är viktigt att barn blir hörda. Barn har många bra idéer som de kan dela med sig av och det är bra med en kommitté med både svenska och danska elever så att vi får göra något tillsammans och kan lära av varandra, sade Nadia Abdigani Aidid från Tove Ditlevsens Skole i Köpenhamn.

Förberedelser fritidsgruppen

Nesrin Residovska från Söderkullaskolan i Malmö och Mathilde Ehlerts Naerbout från Husum Skole i Köpenhamn förbereder presentation om Öresundskomitee med barn och unga.

Ett annat förslag som eleverna hade var att öka möjligheterna för danska och svenska elever att mötas och samarbeta genom exempelvis skolresor över sundet och gemensamma aktiviteter.

– Om man börjar att samarbeta och lära känna varandra redan som barn så är det lättare att t.ex. ta jobb i det andra landet när man är vuxen och samarbeta kring gemensamma projekt i framtiden, menade Sacha Meyer Nielsen, Söderkullaskolan, Malmö.

Eleverna ville även att alla skolor i Öresundsregionen ska servera gratis och ekologisk skolmat.

– Jag tycker politikerna ska bestämma att vi ska få gratis skolmat i Danmark precis som i Sverige och att den ska bli helt ekologisk på alla skolor i Öresundsregionen. Det är bättre för miljön och för barnen. Vi släpper inte ut några föreningar i naturen och vi får mat med mer näring som ger oss energi i skolarbetet, sade Alma Hauge Stvanav från Husum Skole i Köpenhamn.

Dialog_gratis skolmat

Dialog om ekologisk skolmat mellan Isabella Joines och Hazna Adil Ali från Kirsebergsskolan och Finn Lauritzen, direktör för Öresundskomiteen samt Katarina Erlingsson, regionråd (C) Region Skåne

Efter elevernas presentationer så hölls det en dialog mellan politikerna och eleverna där man diskuterade elevernas förslag.

Katarina Erlingsson, regionråd (C) Region Skåne, var positiv till många förslag som eleverna hade. Hon tyckte det var en bra idé med en Öresundskomitee för barn och unga. Hon var även positiv till gratis ekologisk skolmat till alla elever i Öresundsregionen och fler möjligheter till skolresor över sundet.

– Svenska och danska elever gör skolresor över sundet redan idag men vi kan bli bättre på detta område, ge fler elever denna möjlighet och öka samarbetet mellan skolorna. Men för att det ska bli möjligt så räcker det inte med att Öresundskomiteen tycker det är viktigt, vi måste också påverka andra lokala politiker i regionen så att de förstår vikten av detta sade Katarina Erlingsson.

Även Niels Bjerrum, lokalpolitiker (S) Köpenhamns kommun, var positiv till fler möjligheter för elever från båda sidor sundet att mötas och tyckte att förslaget om gratis ekologisk skolmat var bra.

– Det är smart att finansiera skolmat via skattesystemet då blir det ett stabilt system. På lång sikt är detta något som lönar sig, sade Niels Bjerrum.

Maud

Maud Wall, lärare på Kirsebergsskolan

Maud Wall, lärare på Kirsebergsskolan tycker att arbetet med Öresundskomiteens uppdrag har varit givande för både henne själv och eleverna.

– Eleverna har fått mer kunskap om hållbar utveckling och de har blivit bättre på att föra fram sina åsikter. Detta är ju mer på riktigt än att göra en redovisning i klassrummet, här kommer politiker och lyssnar på eleverna. Det har varit inspirerande och se hur duktiga de blivit på att föra fram vad de tycker, sade Maud Wall.

Elevernas presentationer

Ekologisk skolmat

Gruppen för ekologisk skolmat hade gjort en modell som visade att när det är bra och god mat så slänger eleverna inte maten men om det inte är gott så slängs det mycket. På bilden från vänster Rasmus Welin, Kirsebergsskolan, Andreas Hedegård Jensen, Tove Ditlevesens Skole, Ella Karpinski, Kirsebergsskolan, Isabella Joines, Kirsebergsskolan, Hazna Adil Ali, Kirsebergsskolan och

Ekologisk skolmat

Gruppen för ekologisk skolmat gav den första presentationen och inledde med att direkt kräva att alla elever i Öresundsregionen ska få gratis ekologisk skolmat. De förde även fram att varje skola borde ha ett matråd där eleverna tillsammans med skolköket får bestämma vad som ska serveras på skolan och menade att om man skulle servera bra mat som eleverna tycker om skulle det bli mindre matsvinn och eleverna skulle kunna koncentrera sig bättre på skolarbetet.

Hållbar skola

Gruppen för hållbar skola framförde att med egenproducerad energi på skolan såsom urban vindkraft och solceller värnar man både om miljön och sparar pengar. På bilden från vänster: Tore Bach Holmegård, Tove Ditlevsens Skole, Aleksandra Pawlikowska, Kirsebergsskolan, Petra Diko, Söderkullaskolan, Ajla Burmic, Söderkullaskolan och Amirha El Hussein, Kirsebergsskolan.

Hållbar skola
Hade många förslag på en mer hållbar skola.  Bland annat tyckte det att skolorna skulle försörjas av egenproducerad förnybar energi och att alla elever ska få lära sig att sortera avfall. Gruppen föreslog även att man skulle ha odling på skolan för att barnen skulle få komma närmare naturen och lära sig göra egenproducerad ekologisk mat som skulle användas till skolköket. De ville även ha djur på skolan för att komma närmare naturen.

Fritidsgruppen

Fritidsgruppen gjorde en modell som visade den ideala staden där det finns gott om gröna ytor mitt i staden där barnen kan mötas. På bilden från vänster: Sille Tulla Olsen, Tove Ditlevsens Skole, Nesrin Residovska, Söderkullaskolan, Nadia Abdigani Aidid, Tove Ditlevsens Skole, Robert Jensen, Söderkullaskolan Alex Krnjajic, Söderkullaskolan, Emma Madsen, Husum Skole och Mathilde Ehlerts Naerbout, Husum Skole.

Hållbar Fritid
Förde fram att Öresundskomiteen borde ta mer hänsyn till barn och ungas perspektiv och föreslog att man skulle kunna bilda en Öresundskomitee med barn och unga. Det skulle även ge möjlighet för svenska och danska elever att mötas och samarbeta kring gemensamma visioner för Öresundsregionen. Gruppen iscensatte hur ett möte med denna kommitté skulle kunna se ut. Under mötet lyfte de fram att det bör finnas fler möjligheter för barn att vistas ute i naturen på sin fritid.

Kulturella röda tråden

Med sin modell ville gruppen illustrera den kulturella röda tråden mellan de båda länderna som de ansåg var att många unga i Öresundsregionen har tillgång till naturområden. På bilden från vänster: Jasmina Wierzbicka, Söderkullaskolan, Mohammed Abuwafta, Kirsebergsskolan, Izabella A. M. Korman Hansen, Tove Ditlevsens Skole, Sascha Meyer Nielsen, Söderkullaskolan, Morten Erik Aalborg Pelch, Husum Skole och Liljan Hamade, Söderkullaskolan.

Den kulturella röda tråden
Framförde att de ville ha fler möjligheter för elever på båda sidor sundet att mötas.  Främst önskade man fler möjligheter till skolresor över sundet och möjlighet att delta i gemensamma aktiviteter. Bland annat föreslog man att svenska elever kunde få delta i ett större danskt idrottsarrangemang för unga som anordnas varje år i Köpenhamn. Genom att lära känna varandra från båda sidor sundet så menade eleverna att det skulle vara lättare att ta jobb i det andra landet som vuxen och lära sig varandras språk.

Foto: Johan Bävman

Se film om klimatambassadörernas presentation för Öresundskomiteen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *