Meny

Länkar

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/18097/2043_18097%20Hassl%F6f2%20muep.pdf?sequence=2

Helene Hasslöfs avhandling “The educational challange in Education for Sustainable Development”

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/20501/2043_20501_Nord%C3%A9n2.pdf?sequence=2&isAllowed=y
Här kan du ladda ner och läsa Birgitta Nordéns avhandling ”Learning and teaching sustainable development in global-local contexts”.


Här kan du lyssna på Birgitta Nordén, under “En akademisk kvart”, där hennes forskning presenteras.

www.esd-guide.eu
På sidan Teachers guide kan du få tips, inspiration och erfarenheter från lärare som arbetat med lärande för hållbar utveckling. Guiden togs fram inom projektet Öresundsklassrummet – ungdomars deltagande i ett framtida hållbart samhälle.

www.malmo.se/hallbartlarande
Malmö stad satsar på att bli ledande inom kunskap och lärande för hållbar utveckling. På malmo.se kan du läsa mer om Malmö stads arbete med lärande för hållbar utveckling.

www.oresundsklassrummet.wordpress.com
Besök sidan för Öresundsklassrummets tidigare delprojekt Öresundsklassrummet – ungdomars deltagande i ett framtida hållbart samhälle.

www.hutskane.nu
Hållbar Utveckling Skåne är en partipolitiskt obunden ideell förening som vill främja dialogen mellan olika aktörer i regionen, både vad gäller hållbar utveckling för vår gemensamma miljö och den hållbara sociala utvecklingen i samhället i Skåne.    

www.nlhu.se
Nätverket – Lärande för hållbar utveckling är ideell förening där lärare, pedagoger och andra intresserade kan lära sig mer om hållbar utveckling, dela med sig av sina egna erfarenheter och diskutera med likasinnade. Via deras webbsida kan du läsa, skriva och diskutera kring ämnet