Meny

Klimatambassadörutbildning

Ungdomar både kan och vill

13051766_10153395644851230_2457316054883011729_n

Framför allt är det självklart att både lyssna till och ta ungdomar på allvar. Att ge ungdomar ökat förtroende stärker respekten för dem från vuxensamhället, samtidigt som de får ett ansvar som de både kan och vill ta.

Klimatambassadörsutbildningen är en del i Öresundsklassrummet. Vi vill stärka ungas förmåga att omsätta kunskap till handling genom att utbilda dem inom klimat, miljö och hållbar utveckling med utgångspunkt från deras egen region.

Utbildningen består av ett antal workshops och uppdrag där eleverna får ökad kunskap om hållbar utveckling och erfarenhet av demokratisk påverkan. Metoden bygger på att omvärlden används i elevernas lärprocesser och att de får komma i kontakt med centrala beslutsfattare och offentliga institutioner i Öresundsregionen. Varje utbildningsomgång avslutas med att ambassadörerna får ett konkret påverkansprojekt, till exempel genom en väl förberedd dialog med någon beslutsfattare. En direkt verklighetsbaserad och samhällsutmanande aktivitet med andra ord.

De uppdrag klimatambassadörerna får baseras på verkliga problem där eleverna får öva sitt innovativa tänkande och genomföra projekt baserade på egna erfarenheter. Genom att samarbeta får eleverna från Malmö och Köpenhamn även ökad kunskap om varandras länder och vikten av att samarbete över nationsgränser.

Klimatambassadörsutbildningar genomförs varje halvår med nya elever och mentorer. De är en viktig del i Öresundsklassrummets mer övergripande syften: ”att integrera samarbete mellan Sverige och Danmark om lärande för hållbar utveckling, att stärka språklig och kulturell integration, samt att underlätta och skapa förutsättningar för andra i liknande positioner att arbeta på liknande sätt”.

Sedan 2010 har cirka 200 Klimatambassadörer utbildats.

För mer information om utbildningen kontakta:

Helene Ceplitis
helene.ceplitis@malmo.se

Ebba Sofiadotter
ebba.sofiadotter-lepic@malmo.se

Ane Rottbøll Jørgensen
AX3V@buf.kk.dk

Klimatambassadörsutbildningen hösten 2015

På väg mot Köpenhamn och Paris

12313530_519095284931142_5133449343401327047_n

Hösten inleddes med en gemensam kick-off för de svenska och danska Klimatambassadörerna den 10 september på Energi- og Vandværkstedet i Köpenhamn. Ambassadörerna fick en introduktion till utbildningen och möjlighet att lära känna varandra.

Uppdraget

Birgitte från Öresundskomiteen gav ambassadörerna uppdraget: Att komma med frågor till politikerna vad de kan göra för att minska CO2 utsläppen genom en mer hållbar konsumtion av mat, kläder och elektronik. Det skulle också produceras tre små filmer för att informera om problematiken inom de olika områdena. Under eftermiddagen jobbade ambassadörerna i blandade grupper med olika stationer och spel på temat: Framtidens CO2-neutrala storstäder.

Varifrån kommer våra kläder?

Den 24 september träffades de svenska Klimatambassadörerna på Återskapa i Västra Hamnen. Temat för dagen var kläder och inleddes med att kartlägga var våra kläder kommer ifrån och markera det på en världskarta. De flesta av våra kläder visade sig komma från Asien och en diskussion följde om varför det är så. Därefter undersöktes vilka material kläderna var gjorda av. Alla material skrevs upp på ett blädderblock.

Ambassadörerna delades in i tre grupper vilka fick uppdraget att göra livscykelanalyser för växt-, (bomull), djur- (ull) respektive syntetfiber. Sedan byggde varje grupp en modell över sin livscykelanalys och gav feedback på varandras modeller. Dagen avslutades med att ambassadörerna fick en genomgång av hur politik skapas och hur man kan påverka. De spelade även ett spel på detta tema.

Hur mycket CO2 gick det åt till frukost?

Den 30 september var det dags för de svenska Klimatambassadörerna att träffas på Malmö Museer, denna gång på temat mat. Ambassadörerna fick reflektera kring vad de hade ätit till frukost och resonera om varifrån maten kommer, vilket också prickades in på världskartan. Sedan följde en övning med reflektion kring vad man äter i olika delar av världen och hur det kan påverka klimatet. Därefter fick de räkna fram hur mycket CO2 den mat de hade ätit under veckan släppt ut. Under eftermiddagen jobbade ambassadörerna med att ta fram lösningsförslag till de problem de hade noterat, både vad det gäller mat och kläder.

Förberedande dialogmöte

Den 5 oktober återförenades de svenska och danska Klimatambassadörerna på Klima Camp i Höllviken. Tre grupper gjorde filmer om klimatkonsekvensen och problemen med konsumtion av kläder, mat och elektronik och tre grupper jobbade med framtida lösningsförslag inom områdena mat, kläder och elektronik.
Den 6 oktober fortsatte arbetet med att förbereda en lösningsdialog inför mötet med politikerna i Öresundskomiteen den 22 oktober.

Politikerna mot väggen

På morgonen den 22 oktober träffades Klimatambassadörerna på Mellemfolkelig Samvirke i Köpenhamn för att träna på dialogen och förbereda sina presentationer. Klockan 13.30 var det dags för skarpt läge. Politikerna fick bland annat ta ställning till frågor genom olika värderingsövningar som skapade intressanta diskussioner. Efteråt sa politikerna att Klimatambassadörsutbildningen är viktig och att de hade lärt sig mycket.

Under utvärderingen med de svenska Klimatambassadörerna framkom det att utbildningen har varit mycket lärorik och rolig och att det har varit bra sammabetsövningar. De tycker också att det ibland har varit för långa pass och att det hade varit en fördel om fler skolor hade deltagit.

Klimatambassadörer förändrade EU-kommissionens regelverk

I december 2014 möttes Klimatambassadörer i åldrarna 11-16 på Children´s Climate Summit i Köpenhamn. Målet för mötet och deltagarna från Bryssel, Bristol, Köpenhamn och Malmö var att ta fram ett gemensamt förslag till hur politiker ska göra för att engagera just ungdomar i arbetet med att skapa ett hållbart samhälle redan nu.

Några av ambassadörerna fick i uppgift att tala på närbelägna ”vuxenkonferensen”, Green Capital Days. På den fanns borgmästare, politiker och representanter från 20 europeiska städer. Hundratals åhörare fick lyssna på hur viktigt det är att nästa generation är med och påverkar de beslut som fattas idag. Och framför allt hur viktigt det är att de får vara med och påverka. Även en rapport med förslag utarbetad av Klimatambassadörerna delades ut under konferensen.

Ett halvår senare dök det upp ett brev från Europakommissionens generaldirektorat för miljö, som också utser årets gröna europeiska huvudstad (EGCA). Tack vare Klimatambassadörernas insatser i Köpenhamn har man nu lagt till ett bedömningskriterium när vinnande stad ska utses: nämligen att man ska redogöra för om och hur ungdomar är involverade i stadens hållbarhetsarbete.

Brevet från EU-kommissionen kan du läsa här.
Mer om mötet Children´s Climate Summit i Köpenhamn hittar du här.

The Climate Ambassador Education
Klimaambassadøruddannelsen