Meny

Inspirationsmaterial

Avhandling av Helen Hasslöf kring Lärande för hållbar utveckling

 

The Educational Challange in Education for Sustainable Development” är namnet på Helen Hasslöfs avhandling.  Här kan du läsa vad Helen Hasslöf skriver om sin forskning. ”Mitt forskningsintresse fokuserar kring lärande för hållbar utveckling och betydelsen av utbyte och samarbeten mellan lärare från olika ämnen. Berggren & Johansson (2006) visar att den mest betydelsefulla faktorn för elevers lärande är den undervisande läraren och lärarens egen förståelse för ämnet. Vilken betydelse har ett utbyte mellan lärare som undervisar i olika discipliner för den individuelle lärarens komplexa förståelse av hållbar utveckling? Min första studie är en fallstudie där jag undersöker vilka aspekter och perspektiv av hållbar utveckling som diskuteras under ett litteraturseminarium mellan lärare från olika ämnen (No, So, Sv/En, Hk, Ma) som undervisar i åk 7-9. Efter seminariet intervjuas de olika lärarna för att se vilka aspekter och ämnen av diskussionen de upplevde som betydelsefulla för att belysa hållbar utveckling. Doktorandprojektet är en del av RCE-projektet ”Mat och ESD” som drivs vid Malmö högskola Lärarutbildningen.”

Här kan du ladda ner avhandlingen för att läsa mer:

Avhandling_Hasslof

Ny avhandling om hur en global dimension skapas i undervisning kring hållbar utveckling

Birgitta Nordén, Malmö högskola, har i dagarna disputerat med avhandlingen ”Learning and teaching sustainable development in global-local contexts”. Så här skriver Birgitta själv om sin forskning: Min forskning belyser hur en global dimension skapas i undervisning kring hållbar utveckling. Fokus är på hur lärande och undervisning implementeras lokalt och samverkar med en global kontext. Jag har etablerat begreppet ’global learning for sustainable development’ (GLSD). Vill du veta mer om hur jag studerar variationen i kunskapsbildning i lokal-globala undervisningssituationer? Ta del av mina grundläggande erfarenheter av att vara lärare och pedagogisk utvecklare.

 

Ladda ner avhandlingen här

Klima Ambassadør Uddannelsen

Klimaambassadørerne er et undervisningsprogram, der klæder danske og svenske unge på til at skabe et mere bæredygtigt samfund. Uddannelsen inddrager eleverne i aktuelle klimaspørgsmål i et forløb tilrettelagt med optimale rum for læring og dannelse. Eleverne opnår stor natur- og samfundsfaglig viden om klimaudfordringer samt erfaring med og større bevidsthed om deres demokratiske handlemuligheder. Faglighed og inddragelse er med til at ruste eleverne med handlekompetence og motivation til at være aktive medskabere og formidlere af en bæredygtig fremtid.

Læs mere om Klima Ambassadør Uddannelsen

Öresundsregionen som klassrum

Välkommen ut i Öresundsklassrummet. På den här kartguiden hittar du närmare 50 platser på båda sidor av sundet. Spännande, annorlunda och framför allt aktivitetsbaserade verksamheter med natur och klimat i fokus. Här kan dina elever möta verkligheten på ett inspirerande och framför allt lärande sätt.

Öresundsregionen som klassrum

Öresundsklassrummet i kortformat

Den här lilla foldern om Öresundsklassrummet är lika gränsöverskridande som själva verksamheten – den är skrien på både svenska och danska. Ett bra sätt att komma närmare i kontakt med våra både grannspråk. Framför allt ger den en bra översikt om vårt viktiga arbete med att skapa insikter och kunskaper om hållbar utveckling.

Öresundsklassrummet i kortformat

Upptäckarkartan – En avgränsad del för att beskriva resten

Av delar kan man lära sig om helheten. Upptäckarkartan beskriver och belyser hur det såg ut i området Kirseberg i Malmö – och ser ut i dag. Allt utifrån ett livs- och klimatperspektiv.

Klimat handlar ofta om väder och vind men det handlar också om hur vi har det i vår vardag. Denna karta handlar om att se Kirseberg med klimat- och historieglasögon, upptäcka hur vi människor lever och levde – och utifrån det perspektivet kanske hitta nya lösningar på gamla problem.

Upptäckarkartan

Teacher’s guide

Inspiration, tips och erfarenheter kring lärande för hållbar utveckling. Teacher’s guide består av olika röster från Öresundsklassrummets lärcirklar.

Teacher's guide

Eko X

En lärarguide om ekosystemtjänster på Kalvebod Fælled, København och i Västra Hamnen, Malmö. Syftet med guiden är att göra det lätt för lärare och elever att gå på upptäcksfärd i stadsrummet och uppleva den urbana miljön med nya ögon.

Eko X

Engaging the next generation – best practice on involving children and youths for a sustainable future

Klimatambassadörernas globala best practice-rapport som innehåller 12 principer om hur man engagerar barn och unga i kampen mot klimatförändringar.

Download rapporten

Klimaambassadørernes forløb- forår 2014

Denne dokumentationsbog skildrer forløbet som Klimaambassadørerne arbejdet med i foråret 2014. Udfordringen blev givet af Öresundskomiteen og eleverne skulle sammen med svenske elever udarbejde en præsentation, hvor de skulle præsentere deres manifest og visual statements.

Download dokumentationsbog