Meny

Rektorcirkler giver inspiration og nye værktøjer

Skoleledere fra rektorcirklerne mødes med projektgruppen

Skoleledere fra rektorcirklerne mødes med projektgruppen

Ledere fra 9 skoler i Malmø og København arbejder på at gøre deres skoler til Bæredygtige Skoler i Verdensklasse”. Efter mange gode erfaringer med lærernes arbejde læringscirklerne i projektet Öresundsklassrummet – Unges Deltagelse i Fremtidens Bæredygtige Samfund, har vi i det nye projekt Öresundsklassrummet – Learning and Action for a Sustainable Öresund forsat læringscirklerne, men nu på ledelsesniveau.

17 ledere fra skoler i Malmø og København mødes jævnligt omkring bæredygtig kompetenceudvikling. Hver skole deltager, efter eget ønske, i rektorcirklerne med 2-3 skoleledere/pædagogiske ledere/andre relevante fagpersoner fra skolen. Lederne mødes 9-10 gange á 4 timer til og med udgangen af 2014.Møderne foregår typisk på en skole eller i autentiske læringsmiljøer i regionen, ex på en natur eller miljøskole.

Rektorscirklerne skal ses som et forum for hjælp til forandring på skolen gennem bæredygtig kompetence-udvikling og reflektionsrum for ledelsespraksis, støttet af forskere, samt konkret vidensdeling med svenske og danske kollegaer.
Rektorscirklerne vil give skoleledelser inspiration, viden og konkrete redskaber til at udvikle læring og uddannelse for bæredygtig udvikling på deres respektive skoler.

Arbejdsmetoden i rektorcirklerne bygger på et gennemprøvet refleksions værktøj ”Forskningscirkler” for skoleledere og andre fagpersoner, som vil arbejde med forskning som støtte for skoleudvikling.

Rektorscirkler ledes af lektorer fra Malmö högskola og Professionshøjskolen UCC i København. Deres kompetencer er indenfor uddannelse for og læring i bæredygtig udvikling, koblet til skoleudvikling, lederskab og skolelederuddannelse.

Opsamling af viden fra rektorscirklerne bliver i slutningen af 2014 tilgængelig i en elektronisk håndbog, der beskriver værktøjer og erfaringer omkring at integrere læring for bæredygtig udvikling i grundskolen.

Historik
I Interreg projektet Öresundsklassrummet – unges deltagelse i fremtidens bæredygtige samfund (april 2010-april 2013) deltog 29 lærere fra Malmø, Lund og København jævnligt i læringscirkler i en 2-årig periode. Ledere fra de deltagende skoler fulgte med på sidelinjen i ”arbejdsgruppen for rektorer”. Arbejdsgruppen udtrykte ønske og interesse for et tilsvarende reflektionsrum og kompetenceudviklingsforum tilpasset skoleledere i regionen. I Öresundsklassrummet – Learning and Action for a Sustainable Öresund har det været muligt at igangsætte særligt tilpassede læringscirkler for engagerede ledere under navnet rektorscirkler.

Skoler der er repræsenteret i rektorscirkler
Malmø: Söderkullaskolan, Kirsebergsskolan og Nya Latinskolan
København: Vanløse Skole, Kirkebjerg Skole, Utterslev Skole, Husum Skole, Tove Ditlevsens Skole og Guldberg Skole

Der er lukket for kommentarer.