Meny

Når skolan upp till läroplanens mål om lärande för hållbar utveckling?

Lärande för hållbar utveckling debatterades i Sveriges riksdag 14 januari. Hillevi Larsson (S) vill se ökade resurser till Skolverket för att bättre kunna stödja skolor att arbeta med hållbar utveckling. Utbildningsminister Jan Björklund (FP) menar att skolorna redan får tillräckligt med stöd. 

Hillevi Larsson hänvisar i en interpellation till forskning som visar att Sveriges utbildningssystem inte lever upp till läroplanens mål om lärande för hållbar utveckling. Barn och ungdomar involveras inte i verkliga problem och utmaningar i skolan, vilket får som konsekvens att eleverna känner utanförskap. Hillevi Larsson vill att Skolverket får i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram för att stärka skolans roll för omställningen till ett hållbart samhälle.

– Forskning visar att undervisningen inte är upplagd på ett sätt som gör att eleverna känner att de kan påverka samhällsutvecklingen. Om man ändrade inriktningen och till exempel talade om konkreta samhällsproblem hade man ökat elevernas kunskap och möjlighet att göra bra ifrån sig i ämnena, men även gett dem verktyg för att arbeta för en hållbar utveckling i samhället och kanske i ett framtida yrkesval, säger Hillevi Larsson.

Björklund menar att styrdokumenten idag är tydliga och idag lägger stor vikt vid hållbar utveckling. Vidare att det är upp till lärarna och kommunerna på vilket sätt de vill arbeta med hållbar utveckling och att detta redan sker i hög grad.

– Påstå inte att skolan inte jobbar med hållbar utveckling, för det gör man varje dag. Intresset är jättestort, och lärarna är intresserade av att fortbilda sig genom de satsningar vi nu gör. Skolan blir inte bättre av att staten går in och detaljstyr i klassrummen, säger Jan Björklund.

För att främja ”Skola för hållbar utveckling” har Skolverket anslagit 50 000 kronor per år. Som jämförelse har verket anslagit 24 miljoner kronor per år till ”Lärande för entreprenörskap”, enligt Larssons interpellation.

 Se Interpellationsdebatten från riksdagen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *